Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi er samtaler mellem mig som terapeut og dig som klient, hvor der er nærhed og rummelighed til at du åbner dig for dit indre liv; et liv som vores travle samfund ikke levner meget plads til. I stedet er samfundet mere fokuseret på effektivisering, rationalisering og rentabilitet, hvor vi nemt kommer til at tabe mennesket bag.

​I psykoterapi er formålet at gøre dig i stand til at

  • Identificere og tage ejerskab for dine følelser
  • Forstå dine følelsers funktion og frigøre dig fra dine usunde mønstre
  • Bruge din dømmekraft

Gennem det arbejde og de refleksioner vil du

  • Opnå robusthed så du kan holde fast i dig selv sammen med andre mennesker; altså bevare din integritet
  • Forstå dit eget stress/angst/energisystem så du bliver i stand til at sætte dine mål, træffe dine beslutninger og styrke din vilje
  • Blive i stand til at være i livet på livets vilkår i forbindelse med kriser, trusler, tab/sorg, belastninger, længsler, håb og drømme

​​Terapien foregår altid under 100 % tavshedspligt, så du kan føle dig tryg og få sat ord på det, der ligger dig på sinde.

 

Hvordan kan du bruge psykoterapi?

Som oftest er det først, når vi mennesker er i krise, at vi opsøger professionel hjælp. Hvis du kommer i en krise som f.eks. arbejdsløshed, skilsmisse, dødsfald, voldtægt, stress, angst eller depression, kan det liv du er vant til pludselig ændre sig, og det kan være svært for dig at følge med i livets udvikling.

Her vil jeg give dig rum til “bare” at være med dine tanker og følelser, og jeg vil sammen med dig rumme de svære ting. Dermed bliver du i stand til stille og roligt at finde din vej igennem krisen.

​Psykoterapi bruges også til personlig udvikling. Livet går sin gang, og pludselig kan vi vågne op en dag og have mistet meningen med livet. De mål vi havde, har vi opnået, men vi er alligevel ikke glade. Dagene kører deres vante trummerum, uden at vi føler nogen glæde ved det. Måske får vi øje på, at det ikke var vores egne mål vi fulgte, men at vi havde taget samfundets normer på os, uden at det var det rigtige for os.

Måske opdager vi, at de relationer vi er i, ikke er gode for os.

Der hjælper terapeutiske samtaler dig til at komme på rette spor igen. Kort sagt kan psykoterapi hjælpe dig til at blive i stand til at dreje dit liv i den retning, som du har brug for. Den retning der er rigtig for dig!

 

Hvor langt er et forløb?

Det er et spørgsmål, jeg ofte får, og det er et spørgsmål, jeg sjældent kan svare på. Nogle klienter kommer med en konkret opstået problemstilling, som de sidder fast i, og efter 3-5 gange kan de komme videre på egen hånd.

Hvis du har stress eller depression, er det ikke kun antal sessioner, der er afgørende. Tiden mellem sessionerne er også meget vigtig. Tiden mellem sessionerne bruger du på at

  • Integrere de tanker og følelser der har været under samtalen
  • Afprøve de forandringer, du får brug at lave
  • Mærke hvad du har brug for i livet fremover

Terapi er ikke et quick fix. Den terapeutiske proces kan ikke forceres. Derfor er det vigtigt, at du har tålmodighed med dig. Dit engagement i terapien er afgørende for, hvor meget du kan hjælpes på vej og hvor hurtigt det går.

Bliv den du er

– Nietzche

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til nyhedsbreve ang. yoga. Nyhedsbrevene vil indeholde datoer for kommende forløb, workshops eller retreats.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os