Sådan arbejder jeg

Jeg er Dynamisk relationsorienteret psykoterapeut.

​Dynamisk betyder bl.a. levende, foranderlig, bevægelig eller bearbejdelig. Det er en god beskrivelse af et terapeutisk forløb.

Livet er dynamisk, det kan ikke være statisk. Sådan er terapi også. Samtalen vil altid tage udgangspunkt i nuet, hvor vi sammen finder frem til, hvad din problemstilling er. Vores nutidige problemstilling er gerne affødt af et mønster, vi har haft med som regel fra barndommen, men det kan også være fra senere i livet.

Derfor undgår vi ikke at skulle tale om fortiden, men det vil kun være i den udstrækning, det er relevant i forhold til nutiden.

​Relationsorienteret betyder at beskæftige sig med og orientere sig mod de relationer, der omgiver os. Det kan være familie, venner eller kolleger.

Relationerne i vores liv har stor betydning for, hvordan vi har det. Har vi mange eller få relationer? Er det sunde relationer vi har, eller er de ved nærmere gennemsyn usunde, så de præger vores liv negativt? Igen kan vi komme tilbage til fortiden, da vores måde at danne relationer på er grundlagt i den tidlige barndom. Vi ser på mønstrene, vi ser på, hvad de gør ved dig lige nu, og vi finder sammen ud af, hvad du har brug for at lære for at få gode relationer omkring dig.

Kroppen er også i terapi

Under terapien har jeg også fokus på kroppen. Det er her vores følelser kan mærkes.

Desværre er det sådan, at vi ikke altid er i stand til at mærke vores følelser. Vi tør ikke, vi ved ikke hvad vi skal stille op med dem, derfor lukker vi af for dem.

Det er ærgerligt, for det er følelserne, der er vores rettesnor for, hvad der er det rigtige for os at gøre. Når vi har lukket af for følelserne, bruger vi i stedet hovedet til at tage beslutningerne. Derfor bliver beslutningerne tit effektive og rationelle, og er måske ikke det vi har brug for, for at få det godt i vores liv.

Derfor er det vigtigt, at du stille og roligt får kontakt med dine følelser igen, så vi sammen kan finde vejen til det gode liv, du har brug for.

​Når der er lukket af for følelserne, kan det give udslag i psykosomatiske symptomer. Det kan være hovedpine/migræne, dårlig ryg, ømhed i nakke/skuldre eller maveproblemer. Jeg opfordrer altid mine klienter til at blive undersøgt af deres læge, så vi kan være sikre på, at der ikke er noget alvorligt.

Derefter kan vi tage det med i terapien og finde ud af, hvilken indre smerte der ligger bag.

​Som psykoterapeut har jeg selv været i terapi. Jeg har arbejdet med de ting i mit liv, der har været svære. Det gør, at jeg nu kan bruge mig selv og min livserfaring undervejs i vores forløb uden at være bange for at støde på noget, jeg ikke har lyst til at arbejde med.

​Jeg modtager løbende supervision, så jeg hele tiden kan holde fokus på det gode terapiforløb.

Tilmeld dig mit nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til nyhedsbreve ang. yoga. Nyhedsbrevene vil indeholde datoer for kommende forløb, workshops eller retreats.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os